odvjetnica nikolina hrelja

NIKOLINA HRELJA

Odvjetnička vježbenica
vCard
odvjetnica nikolina hrelja
null

NIKOLINA HRELJA

Odvjetnička vježbenica

Članica je našeg tima koja na dnevnoj razini savjetuje klijente u vezi s nekretninama, kako na transakcijama tako i pri sudovima. U svom radu fokusirana na građansko, zemljišnoknjižno i ugovorno pravo. Magistrirala je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci.

Dobitnica je dekanove nagrade, a svoje znanje, uspjeh i ustrajnost pokazala je sudjelovanjem na Moot Court natjecanju studenata u simuliranom suđenju.

Aktivno se koristi engleskim, talijanskim i njemačkim jezikom.

Poseban fokus na:

 

  savjetovanje klijenata u vezi s nekretninama, kako na transakcijama tako i pri sudovima

  građansko, zemljišnoknjižno i ugovorno pravo

•  sudjelovanje na Moot Court natjecanju studenata u simuliranom suđenju

•  aktivno se koristi engleskim, talijanskim i njemačkim jezikom

Poseban fokus na:

 

  savjetovanje klijenata u vezi s nekretninama, kako na transakcijama tako i pri sudovima

  građansko, zemljišnoknjižno i ugovorno pravo

•  sudjelovanje na Moot Court natjecanju studenata u simuliranom suđenju

•  aktivno se koristi engleskim, talijanskim i njemačkim jezikom