Carlotta-Segon-odvjetnici-primorac-rijeka

CARLOTTA ŠEGON

Odvjetnička vježbenica
vCard
Carlotta-Segon-odvjetnici-primorac-rijeka
null

CARLOTTA ŠEGON

Odvjetnička vježbenica

Članica je našeg tima koja redovno sudjeluje u savjetovanju stranaka na području stvarnopravnih i obveznopravnih odnosa.

U svom radu fokusirana na građansko, ovršno i trgovačko pravo.

Magistrirala je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, obranivši diplomski rad na temu „Fiducija na nekretnini u svjetlu konvencijskog prava na dom“.

Svoje znanje i upornost pokazala je sudjelovanjem u Pravnoj Klinici Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci kao student mentor.

Aktivno se koristi engleskim, talijanskim i njemačkim jezikom.

Poseban angažman i fokus oko:

 

  građanskog, ovršnog i trgovačkog prava

 

  savjetovanja stranaka na području stvarnopravnih i obveznopravnih odnosa

 

  administrativnih zadataka

 

  aktivno se koristi engleskom, talijanskim i njemačkim jezikom

Poseban angažman i fokus oko:

 

  građanskog, ovršnog i trgovačkog prava

  savjetovanja stranaka na području stvarnopravnih i obveznopravnih odnosa

  administrativnih zadataka

  aktivno se koristi engleskom, talijanskim i njemačkim jezikom