PRAVNA PODRUČJA
primorac-favicon

PODRUČJA RADA

Odvjetnički ured Primorac

Pokrivamo širok spektar pravnih područja stoga u našem uredu možete pronaći Vašeg dugoročnog partnera.

UGOVORI

 • Pravno savjetovanje u vezi sa sklapanjem ugovora
 • Sastav ugovora trgovačkog i građanskog prava
 • Zastupanje u pregovorima pri sklapanju ugovora
 • Zastupanje pred javnim bilježnikom
 • Zastupanje u medijaciji

GRAĐANSKO PRAVO

 • Vlasništvo nekretnina
 • Ugovorno
 • Odštetno
 • Ovršno
 • Radno
 • Nasljedno

TRGOVAČKO PRAVO

 • Priprema dokumentacije za osnivanje i upis trgovačkih društava
 • Prijenos i stjecanje poslovnih udjela društava
 • Preoblikovanje trgovačkih društava
 • Savjetovanje i sastavljanje dokumenata u postupcima statusnih promjena društava
 • Pravno savjetovanje i izrada ugovora iz područja trgovačkog prava i prava društava
 • Zastupanje u sporovima iz nadležnosti trgovačkih sudova
 • Sastavljanje različitih vrsta ugovora
 • Stečaj i likvidacija
 • Postupak predstečajne nagodbe

RJEŠAVANJE SPOROVA

 • Zastupanje u upravnim postupcima
 • Zastupanje u građanskim i radnim sporovima
 • Pravni savjeti
 • Zastupanje u parničnim i izvanparničnim postupcima

OBITELJSKO PRAVO

 • Sastavljanje oporuka
 • Sastavljanje sporazuma o podjeli bračne stečevine i drugih vrsta bračnih ugovora
 • Pravno savjetovanje i zastupanje u ostavinskim postupcima
 • Pravno savjetovanje i zastupanje u postupcima uzdržavanja

ZEMLJIŠNOKNJIŽNO PRAVO

 • Provjera statusa nekretnine u katastru i zemljišnim knjigama
 • Zastupanje u postupcima upisa vlasništva i drugih prava u zemljišne knjige
 • Sastavljanje svih vrsta ugovora za stjecanje nekretnine
 • Ishođenje dozvola

NAPLATA POTRAŽIVANJA

 • Pravno savjetovanje prije pokretanja ovršnih postupaka
 • Zastupanje i sudjelovanje u parničnim, stečajnim i predstečajnim postupcima
 • Zastupanje u ovršnim postupcima na različitim predmetima ovrhe: nekretnine, pokretnine, računi, tražbine, dionice, poslovni udjeli.
 • Pravni savjeti u upravnim postupcima i radnim sporovima
 • Provjera boniteta protustranke

BANKARSTVO I FINANCIJE

 • Opće bankarsko pravo, međunarodni zajmovi, garancije i bankarski proizvodi
 • Osiguranje tražbina
 • Strukturirano financiranje
 • Financiranje imovina

PRAVNO SAVJETOVANJE

 • Savjetovanja o pravima stranaka i pravnim propisima
 • Zastupanja u pregovorima
 • Pravna mišljenja

RADNO PRAVO

 • Otkazi
 • Sastav ugovora o radu i internih akata (Pravilnici, odluke)
 • Zastupanje u radnim sporovima